Mosebacken tomter

Här finns illustrationskartor över våra tomter samt bilder tagna från tomterna. Den ungefärliga ytan per tomt står angivet på illustrationsbilderna. De två illustrationskartorna innehåller BearPeak´s respektive Eksjöhus tomter. BearPeak bygger på tomterna Nr 13-21 och Eksjöhus bygger på tomterna 1-12 samt 22-25.

Bilderna är inte i någon kronologisk ordning och avser heller inte några specifika tomter, utan de är tagna från olika positioner och visar på utsikten från området.

2016-07/karta.png
2016-07/karta.png
2016-07/illustrationsplan-std-ps02-20160715-copy.jpg
2016-07/illustrationsplan-std-ps02-20160715-copy.jpg
2016-07/kartaeksjohus.jpg
2016-07/kartaeksjohus.jpg
2016-11/img-2070.jpg
2016-11/img-2070.jpg
2016-11/img-2071.jpg
2016-11/img-2071.jpg
2016-11/img-2075.jpg
2016-11/img-2075.jpg
2016-11/img-2078.jpg
2016-11/img-2078.jpg
2016-11/img-2079.jpg
2016-11/img-2079.jpg
2016-11/img-2080.jpg
2016-11/img-2080.jpg
2016-07/mosebacke-juli-10.jpg
2016-07/mosebacke-juli-10.jpg
2016-07/mosebacke-juli-07.jpg
2016-07/mosebacke-juli-07.jpg
2016-07/mosebacke-juli-14.jpg
2016-07/mosebacke-juli-14.jpg
2016-07/mosebacke-juli-16.jpg
2016-07/mosebacke-juli-16.jpg
2016-07/mosebacke-juli-11.jpg
2016-07/mosebacke-juli-11.jpg
2016-07/mosebacke-juli-19.jpg
2016-07/mosebacke-juli-19.jpg
2016-07/mosebacke-juli-23.jpg
2016-07/mosebacke-juli-23.jpg
2016-07/mosebacke-juli-21.jpg
2016-07/mosebacke-juli-21.jpg
2016-07/mosebacke-juli-25.jpg
2016-07/mosebacke-juli-25.jpg
2016-07/mosebacke-juli-20.jpg
2016-07/mosebacke-juli-20.jpg
2016-07/mosebacke-juli-24.jpg
2016-07/mosebacke-juli-24.jpg
2016-07/mosebacke-juli-29.jpg
2016-07/mosebacke-juli-29.jpg
2016-07/mosebacke-juli-34.jpg
2016-07/mosebacke-juli-34.jpg
2016-07/mosebacke-juli-32.jpg
2016-07/mosebacke-juli-32.jpg
2016-08/mosebacken-tomt-nr-13.jpg
2016-08/mosebacken-tomt-nr-13.jpg
2016-08/mosebacken-tomt-nr-14.jpg
2016-08/mosebacken-tomt-nr-14.jpg
2016-08/mosebackentomtnr-15.jpg
2016-08/mosebackentomtnr-15.jpg
2016-08/mosebacken-tomt-16.jpg
2016-08/mosebacken-tomt-16.jpg
2016-08/p1010637.jpg
2016-08/p1010637.jpg
2016-08/1470224262_vy-ver-tomter-bearpeak.jpg
2016-08/1470224262_vy-ver-tomter-bearpeak.jpg
2016-08/eksj-hus-tomt-5.jpg
2016-08/eksj-hus-tomt-5.jpg
2016-08/ekjs-hustomt6.jpg
2016-08/ekjs-hustomt6.jpg
2016-08/eksj-hus-tomt-nr-7.jpg
2016-08/eksj-hus-tomt-nr-7.jpg
2016-08/v-gnertillhamnen.jpg
2016-08/v-gnertillhamnen.jpg
2016-08/h-r-skall-bryggan-byggas.jpg
2016-08/h-r-skall-bryggan-byggas.jpg
2016-08/blivande-piren.jpg
2016-08/blivande-piren.jpg
2016-07/hamn-1.jpg
2016-07/hamn-1.jpg
2016-07/hamn-2.jpg
2016-07/hamn-2.jpg
2016-07/hamn-4.jpg
2016-07/hamn-4.jpg
2016-07/hamn-11.jpg
2016-07/hamn-11.jpg
2016-07/hamn-13.jpg
2016-07/hamn-13.jpg
2016-07/mosebacke-hamn-1.jpg
2016-07/mosebacke-hamn-1.jpg
2016-07/mosebacke-hamn-3.jpg
2016-07/mosebacke-hamn-3.jpg
2016-07/2.5.jpg
2016-07/2.5.jpg
2016-07/2.4.jpg
2016-07/2.4.jpg
2016-07/2.3.jpg
2016-07/2.3.jpg
2016-07/v-g-ner-till-sm-b-tshamnen.jpg
2016-07/v-g-ner-till-sm-b-tshamnen.jpg
bild tagen från tomt nr 15 i början av juli kl 22.30
bild tagen från tomt nr 15 i början av juli kl 22.30
bild tagen från tomt nr 15 i början av juli kl 22.30
bild tagen från tomt nr 15 i början av juli kl 22.30